Điện thoại: +86 18825896865

Dịch vụ

Nội dung dịch vụ 

Các dự án tùy chỉnh của Ánh sáng trang trí.

Sản xuất OEM cho các sản phẩm chung với Giá EXW.

Nguồn cung cấp linh kiện và nguyên liệu thô.

Đại lý thu mua tại Trung Quốc, bao kiểm tra hàng hóa.

Nội dung dịch vụ 

Các dự án tùy chỉnh của Ánh sáng trang trí.

Sản xuất OEM cho các sản phẩm chung với Giá EXW.

Nguồn cung cấp linh kiện và nguyên liệu thô.

Đại lý thu mua tại Trung Quốc, bao kiểm tra hàng hóa.

Sau dịch vụ

Đối với các sản phẩm từ chúng tôi, chúng tôi cung cấp ít nhất 2 năm bảo hành năm.
Nếu sản phẩm có vấn đề về chất lượng, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm lô mới một lần nữa CÀNG SỚM CÀNG TỐT Hoặc Hoàn lại tiền.